Društvo

TITOV GALEB U NOVOM RUHU: Muzej, kino, restoran, u Rijeci imaju samo jedan problem

brod “Galeb”, na kojem je Josip Broz Tito oplovio svijet, neki su u Hrvatskoj poželjeli baciti u staro željezo. Ipak, vlasti u Rijeci u njega ulažu 12 miliona eura iz fondova EU i nadaju se skorom otvaranju muzeja – čim pronađu partnera ugostitelja.

 Gradonačelnik Rijeke kaže da su u brod uložili 12 miliona eura; petina broda daje se u koncesiju za hostel i restoran, ali na prvom konkursu niko nije bio zainteresovan.

Prema Odluci o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda »Galeb«, dio gornje palube ukupne površine 323 kvadratna metra interijera i 343 kvadratna metra otvorene palube predviđen je za prostor ugostiteljskih usluga dok je dio gornje i glavne palube, ukupne površine 401 kvadratni metar predviđen za usluge smještaja.

Početna cijena zakupnine definirana je na tri eura po kvadratnom metru, a ugovor bi se sklopio na rok od 30 godina, za vrijeme koje bi budući zakupac bio pet godina oslobođen od plaćanja zakupnine.

Po završetku rekonstrukcije i opremanja, čiji je projekt izradila je tvrtka Marine and Energy Solution DIV d.o.o, Galeb će biti prvenstveno u funkciji kulture, a uz stalni muzejski postav, na brodu će biti i prostori za izložbe, kino te razne kreativne radionice. 

Za razlog zbog kojih bi se budući zakupac oslobodio na pet godina od plaćanja najamnine u Gradu Rijeci apostrofiraju kako će zakupnik imati visoke troškove ulaganja u privođenje prostora funkciji za koju plaća zakup. Pravdaju to, nadalje, i participacijom u održavanju brodskih tehničkih sistema. U tom dijelu troškova budući zakupac sudjelovat će s oko 20 posto što je definirano tako da su stavili u omjer površine zatvorenog komercijalnog prostora i ukupno zatvorenog prostora na »Galebu«.

Brod Galeb Grad Rijeka kupio je na javnoj dražbi i to zbog činjenice da je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, ali i brod zanimljive i burne povijesti koja je vezana i uz Rijeku. Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske brod Galeb je 10. oktobra 2006. godine proglašen kulturnim dobrom.

 

Povezani članci