Nauka

Učenici drugog razreda srednje škole „Richmond Park School“ u Bihaću  Hadžera Đug i Daris Filović će svoj projekt  „Free Central Heating“ (Besplatno centralno grijanje) predstaviti na Olimpijadi genijalaca, koja se održava 12. juna ove godine na Rochester institutu za tehnologiju u New Yorku.

Ova priča vodi nas u 2018. godinu, kada je u Odžaku došlo do nesvakidašnjeg otkrića. Da nismo svjesni bogatstva u kojem živimo, primjer su braća Mulić iz Odžaka, koja su, kopajući na vikendici bunar za pitku vodu, iskopali gejzir.

Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih znanstvenika, nobelovac Vladimir Prelog, oslikan je na objektu Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar.

Franjevačkoj knjižnici u Tomislavgradu nedavno je donirana knjiga na pergamentu, napisana na ge'ez jeziku na kozjoj koži, obogaćena prekrasnim ilustracijama te uvezana u drvene korice s ukrasima od bjelokosti.

Gospođa Antonija Hrkać (43) iz Širokog Brijega ispisala je istoriju Sveučilišta u Mostaru.Hrkać je, naime, obranila doktorsku disertaciju na Fakultetu zdravstvenih studija ovoga sveučilišta postavši tako prva osoba s titulom doktora nauka iz područja fizikalne terapije, a četvrta ukupno na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru.