Pozitiva

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) i uputila ga na razmatranje i donošenje Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Nad BiH danas je obavljen posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo", uz učešće inspektora za kontrolu naoružanja iz sastava oružanih snaga Velike Britanije, Kanade, Češke, Švedske i BiH.

Potpisani Ugovor u vrijednosti od 11 miliona maraka odnosi se na prvu fazu izgradnje bazena koja podrazumijeva izgradnju konstrukcije, krova i fasade Olimpijskog bazena "Mostar".

Biciklistička ruta Franciscana, u cijeloj svojoj dužini od preko 1.000 kilometara, od sada uključuje i veličanstvene samostane i muzeje Guča gora, Fojnica i Kreševo. 

Vazdušna banja, geografski položaj, kulturno istorijske vrijednosti - mnogo je preduslova za razvoj turizma u Han Pijesku. U ovoj lokalnoj zajednici, međutim, niko se organizovano ne bavi ovom djelatnošću, a ne postoji ni opštinska turistička organizacija. Zagovornika razvoja turističke ponude, ipak, ima.