Društvo

'Dan otvorenih vrata' na Permakulturnom imanju Udruge građana Nešto više u Humilišanima održat će se u srijedu 27. septembra, u razdoblju od 17 do 19 sati.

Teatralnost, patetika i izvjesno opasne namjere predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dok je govorio o terorističkom napadu maskiranih osoba na Kosovu dokaz su da se u BiH oba oka moraju držati otvorena. Pokušaj da se kod Srba probude emocije žaleći ubijene napadače samo su dokaz da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ispravno odlučio da u UN-u govori iskreno i bez uvijanja o odnosima susjeda prema BiH.

Saobraćajna policija Salzburga imala je prilično zanimljiv vikend, a jedan od slučajeva je i njih same iznanadio.

Kolone vojnih vozila, prema tvrdnjama očevidaca, bez policijske pratnje prolaze kroz Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, tačnije obilznicom oko ovoga grada na Savi, piše Otisak.

Vlada RS je raspisala javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Sokolac 100 MW na području istoimene opštine i procijenjene godišnje proizvodnje od 142 GWh.

Lokacija na kojoj se planira izgradnja solarne elektrane nalazi se na području KO Bjelosavljević i do nje se dolazi odvajanjem sa magistralnog puta Sokolac-Rogatica, na udaljenosti oko sedam kilometara od sjedišta opštine Sokolac.

Planirano je da, kako navodi solarna elektrana zauzme površinu od oko 137 hektara u vlasništu opštine.

FNE će biti priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda.

Procijenjena vrijednost investicije je 174.381.803 KM, a proizvedena električna energije prodavaće se na tržištu, ističe se u pozivu.

Ponuđač je dužan da izradi i uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije, sa elementima procjene zaštite životne sredine. Koncesija se može dodijeliti na maksimalnih 50 godina računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Jednokratna koncesiona naknada iznosi 871.909 KM, a naknada za korištenje se utvrđuje u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije. Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana.